MATTEKAI

Jeg kan tilby kurs i:

Barnehagematematikk - språk- og begrepsutvikling

Begynneropplæring i matematikk

Hva er matematikkvansker og hvordan bli kvitt disse vanskene

Matematikkfaglig kompetanse er evnen til å løse problem som inneholder matematikk.

Læringsteoretisk forankring må være den sosiokonstruktivistiske. Det krever bruk av materiell og Mogens Niss sine åtte delkompetanser.

De grunnleggende ferdighetene er nødvendig for å utvikle en matematikkfaglig kompetanse

post@mattekai.com

Mob. 45202829

Dagskurs: Fra 1.aug 2015 kr.186 per time (pensjonistlønn) (6 timers kurs + 24 timer forberedelse) + reiseregning

Matematikk-lenker

Kunnskapsløftet

Vurdering for læring

Læreplan i matematikk

Kompetanser og grunnleggende ferdigheter i matematikk

Veiledning til læreplan i matematikk

Regning i alle fag

Sensorveiledning til matematikk i grunnskolen.

Eksamenskarakterer i matematikk 10.klasse i Nordland

Materiell av alle slag

Vi på vindusrekka

Grunntall

Multi

Skole i praksis - videofilmer om matematikk

Meld.St.18: Læring og fellesskap

På rett spor - Pisa 2009

NOU 2010: 8 - Med forskertrang og lekelyst

Matematikk i motvind - TIMSS-rapporten

På vei fra læreplan til klasserom - evaluering av Kunnskapsløftet

Litteraturliste

Nämnaren Tema 8: Matematik - ett grundämne (2012) ISBN 978-91-85143-19-1 NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning)

Haug, Peder (redaktør): Begynneropplæring og tilpassa undervisning - hva skjer i klasserommet? (2006) ISBN 82-90898-40-1 Caspar Forlag

Johnsen-Høines, Marit og Helle Alrø (red): Læringssamtalen i matematikkfagets praksis Bok 1 (2012) ISBN 978-8290898-58-3 Caspar Forlag

Frith og Lacey: Titt inni matematikk (2009) ISBN 978-82-02-29422-9 / ISBN 978-82-525-7082-3 (Bokklubben)

Johnsen, Anne Lene: Mer moro med matte (2011) ISBN 978-82-489-1106-7 (www.kagge.no)

Mazza, Fabrice: Enigma (2010) ISBN 978-82-419-0628-2

Mazza, Fabrice: Enigma 2 (2011) ISBM 978-82-419-0711-1

Tjora, Håvard: Mattemagi (2010) ISBN 978-82-489-1001-5

Alseth, Bjørnar og Ann-Christin Arnås: Multi Grublishefte 1-4 (2010) ISBN 978-82-05-398337 Gyldendal Norsk Forlag

Alseth, Bjørnar og Gunnar Nordberg: Multi Grublishefte 5-7 (2010) ISBN 978-82-05-398351 Gyldendal Norsk Forlag

Røislien, Jo: Siffer (2011) ISBN 978-82-81-881044 Versal Forlag

Ostad, Snorre A.: Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring (2008) ISBN 978-82-994742-9-0 Lærerboka Forlag

Ball, Johnny: Tenk på et tall (2009) ISBN 978-82-02-29012-2 Cappelen Damm Forlag

Holme, Audun: Da matematikken ble til (2007) ISBN 978-82-04-10154-9 N.W.Damm & Søn

Lindber, Doris og Birgitta Kuijl: Fakta om hur man räknade förr (1991) ISBN 91-21-11079-4 Almqvist & Wiksell Förlag

Solem, Ida Heiberg og Elin Kirsti Lie Reikerås: Det matematiske barnet (2011) ISBN 978-8290898-46-0 Caspar Forlag

Streitlien, Åse: Hvem får ordet og hvem har svaret? (2009) ISBN 978-82-15-01195-0 Universitetsforlaget

Fosse, Trude (red.) Rom for matematikk i barnehager (2012) ISBN 978-8290898-57-6 Caspar Forlag

Pind, Pernille: Håndbok i matematikkundervisning (2011) ISBN 978-82-02-34252-4 Cappelen Damm as

Carlsen, Wathne og Blomgren: Matematikk for førskolelærere (2011) ISBN 978-82-7634-861-3 Høyskoleforlaget

Løchsen og Gulbrandsen: Matematikkleker for mellomtrinnet (2005) ISBN 82-04-08542-7 Cappelen Damm as

Efskin, Ragnhild: Matematikkverksted (2000) ISBN 82-90910-12-6 Info Vest Forlag

NCM: Hur många prickar har en gepard? (2008) ISBN 978-91-85143-07-8 (Metodebok) www.ncm.gu.se

Björklund, Camilla: Bland bollar och klossar - matematik för de yngsta i förskolan (2010) ISBN 978-91-44-05057-7 www.capris.no

Björklund, Camilla: En, två, många (2010) ISBN 978-91-47-01557-3 www.capris.no

Björklund, Camilla: Hållpunkter för lärande: småbarns möten med matematik (2007) ISBN 978-951-765-358-9 Doktoravhandling i pedagogikk www.tibo.net

Doverborg, Elisabet og Ingrid Pramling Samuelsson: Förskolebarn i matematikens värld (2007) ISBN 978-91-47-04950-9 www.capris.no

Doverborg, Elisabet og Ingrid Pramling Samuelsson: Små barn i matematikkens verden (2001) ISBN 82-7391-086-5 (Norsk utgave) Må leses av alle som arbeider i barnehage og småskole

Persson, Annika og Wiklund, Lena: Hur långt är ett äppelskal? (2009) ISBN 978-91-47-05358-2 (Tematisk arbete i förskoleklass) www.capris.no

Høines, Marit Johnsen: Begynneropplæringen ISBN 82-990767-7-3 (Fagdidaktikk for matematikkundervisningen 1.-6.klasse) www.caspar.no

Löwing, M og Kilborn, W.:Huvudräkning (2008) ISBN 978-91-44-04225-1 (Metodebok, 173 sider) www.capris.no

Rockström, Birgitta: Skriftlig huvudräkning (2000) ISBN 978-91-622-3744-8 (Metodebok, 64 sider) www.capris.no

Malmer, Gudrun: Bra matematik för alla (2006) ISBN 91-44-02402-9 (Metodebok) www.capris.no

Botten, Geir: Meningsfylt matematikk (1999) ISBN 82-90898-23-1 www.caspar.no

Grevholm, Barbro (red.): Matematikk for skolen (2003) ISBN 82-7674-984-4 (Matematikkdidaktikk) www.fagbokforlaget.no

NCM: Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv (2007) ISBN 91-85143-05-7 (Matematikkdidaktikk) www.ncm.gu.se

Kronqvist, K. og Malmer G.: Rãkna med barn (2005) ISBN 91-7724-504-0 (Metodebok) www.capris.no

Ahlberg, Ann: Barn och matematik (1995) ISBN 91-44-38431-9 (Metodebok) www.capris.no

NCM: Matematik från början (2000) ISBN 91-88450-20-1 www.ncm.gu.se

Dahl, Kristin: Den fantastiska matematiken (2002) ISBN 91-7054-963-x www.capris.no

Dahl, Kristin: Ska vi leka matte? (2007) ISBN 978-91-7712-735-2 www.capris.no

Dahl, Kristin: Matte med mening (2001) ISBN 82-530-2282-4 www.capris.no

Newth, Eirik: Tallenes verden (2002) ISBN 82-478-0536-7 www.capris.no

Devold, Else H.: Fem,seks - det kommer en heks (2008) Gan Aschehoug

Løwing, Madeleine, og Kilborn, Wiggo: Baskunskaper i matematik (2002) ISBN 978-91-44-02217-8 www.capris.no

Malmer, Gudrun: Matematikk er spennende (1989) ISBN 82-03-13225-1 Aschehoug forlag

NCM: Små barns matematik (2007) ISBN 91-85143-04-9 www.ncm.gu.se

NCM: Matematik i förskolan (2006) ISBN 91-88450-38-4 www.ncm.gu.se

Enzensberger, Hans Magnus: Talldjevelen (2005) ISBN 82-03-24353-3 www.capris.no

Holm, Marit: Opplæring i matematikk (2007) ISBN 978-82-02-21819-5 www.capris.no

Hagland, K., Hedrén, R. og Taflin, E.: Rika matematiska problem (2005) ISBN 91-47-05150-7 www.capris.no

NCM: Matematik - ett kärnämne (1995) ISBN 91-88450-04-x Hvordan drive en matematikkundervisning som gir resultater?GRATIS NEDLASTING

NCM: Matematik - ett kommunikationsämne (1996) ISBN 91-88450-06-6

Ellingsrud, Geir og Kristin Eli Stømme: Lykkehjulet (1999) ISBN 82-508-1845-8 (NKS-Forlaget)(Løp og kjøp!)

Berg, Anders Høyer: Abels nøtter - 333 matematiske oppgaver (2003) ISBN 82-02-22525-6 (Godbiter for 8-100-åringer) www.cappelen.no

Rosing, Nils Kr.: Den matematiske krydderhylle (2004) ISBN 82-519-1952-5 www.viten.ntnu.no

Nettsteder:

Elevsiden - nettsted for lærere

Smart animals - smarte dyr

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Temahefter - rammeplan for barnehagen

Læreplan i matematikk

Numicon matematikksett - et fantastisk hjelpemiddel

Matematikksenteret i Norge

Matematikksenteret i Sverige

Forskning.no - matematikk

Matematikk.org

Gruble.net

Matematikkvansker

Om antall, rom og form i barnehagen

Små barns matematikk

Vitensenter

Viten.no

Hjernefabrikken

Forskerfabrikken

REGNING FOR LIVET - Utviklingsplan for regning- og matematikkopplæring i KARMØY